Thông tin Website

Điện tử Minh Nguyện

– Địa chỉ: 127/20A Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
– Người đại diện: Huỳnh Minh Nguyện
– Điện thoại: 0919 956 938
– Email: info@mne.vn
– Mã số thuế: 0308451284, ngày cấp: 12/05/2009, cơ quan thuế quản lý: Cục thuế TPHCM