Tag Archives: 8051

Nuvoton N76E003

N76E003AT20 là vi điều khiển (VĐK) sử dụng lõi 1T 8051 thuộc dòng N76E003 của Nuvoton. Kiến trúc của N76E003 hoàn toàn tương thích với dòng 80C51 tiêu chuẩn. Do đó các ứng dụng đang sử dụng vi điều khiển dòng 80C51 tương ứng với N76E003 hoàn toàn có thể sử dụng VĐK N76E003 để thay thế.